Eliasson Group lanseras i Sverige

Pressmeddelande
Stockholm, den 22 februari 2018

Eliasson Group lanseras i Sverige
Den 22 februari startar Eliasson Group i Sverige. Med representation i Stockholm, Washington och New York, sprider Eliasson Group kunskap och opinionsbildar kring tre områden: de globala målen, migration/integration och demokrati.

-       Vi vill stärka dialogen och samarbetet inom dessa områden mellan offentlig och privat sektor, civilsamhället och akademin. Vår förhoppning är att det leder till engagemang och handlingskraft för en bättre värld, säger Jan Eliasson, senior rådgivare i Eliasson Group. 

Jan Eliasson var själv med och arbetade fram de globala målen under sin tid som vice generalsekreterare i FN.

-       Det är glädjande att se att det finns en stark vilja hos organisationer och företag att utveckla sitt arbete med de globala målen. Många efterfrågar dock kunskap om hur målen hänger ihop och hur de kan implementeras i praktiken. Här kan Eliasson Group både inspirera och ge handfast stöd, säger Jan Eliasson.

Eliasson Group består av Jan Eliasson, Anna Eliasson Schamis, Emilie Eliasson Hovmöller, Johan Eliasson och Mary Jerome. Förutom den gemensamma nämnaren – att nästan alla tillhör samma familj – har de olika erfarenheter och kompetens. Det har resulterat i ett brett erbjudande av tjänster utifrån de tre fokusområdena. Gruppen gör allt från att arrangera seminarier på dessa teman till opinionsbildning och olika typer av kommunikationsaktiviteter.

Vid lanseringsseminariet på Norrsken House i Stockholm, där gruppen även har kontor, talar Johan Rockström och Jan Eliasson samt representanter från Norrsken Foundation, IBM, IDEA, REFUNITE och Axfoundation.

 

För mer information, kontakta gärna:

Emilie Eliasson Hovmöller, partner Eliasson Group, +46 70 710 74 18 emilie.eliassonhovmoller@eliassongroup.com
Johan Eliasson, partner Eliasson Group, +46 70 570 78 76, johan.eliasson@eliassongroup.com
Anna Eliasson Schamis, partner Eliasson Group, +1 202 641 0784, anna.eliasson@eliassongroup.com

Eliasson Group sprider kunskap och opinionsbildar inom tre områden: de globala målen, migration/integration och demokrati. Vi stärker dialogen och partnerskapet inom dessa områden mellan offentlig och privat sektor, civilsamhället och akademin. Genom vårt arbete försöker vi minska gapet mellan världen som den är och världen som den borde vara. www.eliassongroup.com